Succes-verhalen

Wij zijn starters.....Help !!
E.  is wat men noemt een “start-up”. Opgericht door twee ondernemende jonge mensen waarvan de ene zijn marketing-kennis inbrengt en de andere zijn creatief vermogen. Zij ontwierpen een design lampekap met afneembare en omwisselbare mantel.
Eerste afzetmarkt is België; bij succes trekken zij de internationale markten op.
Zij denken de verkoop te realiseren via een beperkt maar exclusief netwerk van verdelers en via on line verkoop.

E.  gooide zich op de  behoeftenbepaling, de productaanvaarding, de kostprijs-berekening, de productie en bevoorrading, ...
Geconfronteerd met de bepaling van hun verkoops- en prijspolitiek voelden zij zich minder comfortabel. Zij haalden daarom Belgian Senior Consultants aan boord die adviseerden op gebieden als prijspolitiek, discount-politiek, selectie en benadering van verdelers en winkels, volumepremies, leveringstermijnen bij nabestelling, betalingstermijnen, ...
Twee vergaderingen later kon BSC de starters reeds een riem onder het hart steken. Hun plan was levensvatbaar.

E. is inmiddels met de verkoop begonnen via een 10-tal exclusieve winkels in België en zoekt distributeurs voor andere Europese markten. Duimen nu maar dat alles volgens plan verloopt.

Wat kan je doen met kurk ?
Kurken recycleren. Het idee kwam uit Mariënstede (Dadizele) waar volwassenen met een licht mentale of motorische handicap aan het werk zijn.
Op de vraag hoe rendabel deze activiteit wel zou kunnen zijn diende geen antwoord gegeven. De vraag was wel of deze activiteit geschikt was voor de beoogde bezigheidstherapie. De bedoeling was dat het hele proces visueel zou kunnen worden gevolgd zodat de bewoners doorheen het bewerkingsproces een concreet idee bleven hebben van hun inbreng in het proces en het afgewerkte product.  Creëren van zelfwaarde was het finale opzet.

Door de grote publiciteit die het project kreeg in de pers was het verzamelen van kurk en het vinden van een afnemer al geen probleem meer toen de hulp van Belgian Senior Consultants werd ingeroepen.
De opdracht was eenvoudig :” Installeer de kurkbreker en maak hem operationeel”.  Na enig speurwerk ontdekte BSC onder zijn leden iemand die jarenlang actief was geweest in het industrieel breken van beenderen. Binnen de afgesproken termijn werd niet alleen de machine geïnstalleerd maar werden ook de veiligheidssystemen uitgewerkt en de stofafzuiging geplaatst.

Het project is nu zo succesvol dat ondertussen nog 3 andere vestigingen voor gehandicapten het systeem hebben overgenomen.

Tegen de stroom in....
Een architecte vond dat ze in kledingwinkels niet altijd kon vinden wat ze écht wou. Zij dokterde dus een aanpak uit waarbij semi-maatwerk aan die behoefte tegemoet kwam. Een nieuwe start-up zag het licht.
De eerste ondersteuning bij de uitwerking van het idee werd gegeven door Markant vzw, een mentorprogramma voor ondernemende vrouwen. Uit deze ondersteuning vloeide een businessplan voort waarin alle aspecten (visie en missie, marketing, productie, financiën, management,... ) werden opgenomen.
Het zag er allemaal goed uit maar collega’s uit de modewereld, naaisters, patroonmaaksters, stoffenleveranciers lieten zich steeds pessimistisch uit over haar slaagkansen. De initiatiefneemster gaf echter niet op en zocht steun bij Belgian Senior Consultants.

Met BSC Vlaanderen werd het businessplan opnieuw bekeken. Sommige uitgangspunten werden in vraag gesteld en kritische opmerkingen werden verder geanalyseerd. Op basis van deze nieuwe inzichten werd het businessplan aangepast en bijgestuurd. Deze tussenkomst maakte dat de starter aan zelfvertrouwen won en als raad meekreeg om niet meer te twijfelen en verder te gaan.

Dit project toont aan dat starters, met de steun van ervaren mensen, dat duwtje in de rug krijgen dat ze nodig hebben om hun droom waar te maken.

Paters Augustijnen vinden de weg naar BSC


Sinds de dertiende eeuw hebben de Paters Augustijnen een klooster in Gent, naast de rivier De Lieve. Het klooster is een groot en statig gebouw waarin een nu een tiental religieuzen wonen samen met een tiental Afrikaanse en Aziatische jongeren in opleiding.
Maar... grote gebouwen slorpen veel geld op; de paters moesten dus op zoek naar een oplossing die het gebouw zou valoriseren en daarmee inkomsten kon genereren om de studies van de overzeese studenten te financieren. Van bij de start waren zij bereid om hun klooster open te stellen voor het publiek op voorwaarde echter dat de ingetogen sfeer van het klooster in stand zou worden gehouden. Op dat ogenblik was de restauratie van de kerk en de binnenkoer reeds een feit.

In 2008 klopten de Paters Augustijnen aan bij BSC met de vraag om de verschillende alternatieven te bekijken. BSC vond de juiste mensen met competenties gaande van monumentenzorg over marketing, financiën en fiscaliteit, tot juridische kennis.
In 2009 werd door BSC geadviseerd om de tweede restauratiefase uit te stellen en de benedenverdieping in te richten als congres en evenementen centrum.
In de loop van 2010 begeleidde BSC de Paters Augustijnen bij de keuze van de architect, bij het bepalen van de investeringen en de keuze van de aannemer. De bedoeling was om tot 500 mensen te kunnen ontvangen. Het investeringsbudget liep op tot 800.000 euro.
In 2011 startten de verbouwingen die bijna een jaar duurden. BSC bleef actief op de werfvergaderingen en volgde de uitgaven van kortbij op.
Begin 2012 waren de verbouwingen afgerond, midden 2012 werden de installaties getest op hun veiligheid zonder problemen goedgekeurd . In oktober 2012 opende het trefpunt Thagaste, genoemd naar de geboorteplaats van St. Augustinus, officieel de deuren. Ook hier gaf BSC ondersteuning en  begeleiding aan Thagaste bij het afsluiten van een aantal cruciale partnerschapsovereenkomsten.
(Zie ook www.Thagaste.be)